Martinikoor

Op een dusdanige manier voor eigen plezier zingen dat toehoorders er van genieten. Dat is wat het Martinikoor al sinds haar oprichting in 1963 nastreeft.

Het doel van ons mannenkoor is om de gezamenlijk muzikaliteit als wel die van de individuele leden te ontwikkelen. Gezelligheid en saamhorigheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Gedurende het bestaan van ons koor hebben wij vele optredens mogen verzorgen. Zelfs voor radio en TV en bij deelname aan concerten is menige prijs in de wacht gesleept.

Het laatste huzarenstukje was in 2014, toen werd het Martinikoor nationaal kampioen in de C- klasse van de KNZV ( Koninklijk Nederlands Zangers Verbond ).

Het repertoire van het Martinikoor kan als veelzijdig worden betiteld. Er wordt zowel klassiek als modern gezongen. Van Russisch Byzantijns tot vlotte Barbershopsongs. Hoewel het Martinikoor geen kerkkoor is, behoort ook kerkelijke muziek tot het repertoire en kunnen we een kerkdienst uitstekend muzikaal opluisteren.

Gemiddeld treden we 15 keer per jaar met het koor op. Om het gewenste niveau op peil te houden, wordt er iedere dinsdagavond gerepeteerd in ons eigen clubgebouw aan de Dr. Frederiksstraat 6A te Losser.

Nieuwe mannelijke leden van alle stemsoorten, zijn van harte welkom .

Kom eens langs, op één van de repetitieavonden. We beginnen om 19.30 uur.