Home

Het Martinikoor is een zeer gerenommeerd mannenkoor uit Twente met als thuisbasis Losser. Het koor heeft 20 actieve zangers en staat sinds 2001 onder leiding van de veelzijdige musicus en dirigent Paul Kempers. Het koor treedt gemiddeld 10 keer per jaar op, in Twente, maar ook daarbuiten en met regelmaat in Duitsland. In 2013 vierde het Martinikoor zijn 50-jarig jubileum. In 2014 wist het koor de eerste prijs te behalen in de C-klasse van het landelijk Mannenkoor Concours dat werd georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond.

Het koor heeft een veelzijdig repertoire en zingt zowel klassiek, als modern. Van Russisch Byzantijns naar vlotte Barbershop-songs. Hoewel het Martinikoor geen kerkkoor is staat er ook kerkelijke muziek op het programma.
Wilt u meer informatie over ons koor stuur een mail naar: info@martinikoor.nl.

Of wees welkom tijdens een repetitie om te ervaren dat muziek belangrijk is voor lichaam en geest en vooral voor gezelligheid.